Robinhood platform

Robinhood platform ที่ช่วยส่งเสริมการค้าขายออนไลน์

Robinhood แพลตฟอร์มที่ช่วยในธุรกิจค้าขายออนไลน์จัดส่งอาหารไทยภายใต้กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) วางแผนที่จะระดมทุนในปีหน้าและเปิดตัวบริการที่ไม่ใช่อาหาร 3 แห่งโดยตั้งเป้าที่จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า "แอปพลิเคชันพิเศษ" ระดับภูมิภาค ธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานบริษัท Purple Ventures Co ซึ่งเป็นกลุ่ม SCB สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์ม Robinhood กล่าวว่า หลังจากเปิดให้บริการมาเป็นเวลาหนึ่งปี แพลตฟอร์มดังกล่าวมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว 2.3 ล้านราย มีผู้ค้า 164,000 ราย และผู้ขับขี่ประมาณ 20,000 ราย…