Asian Cup 2023

จีน ถอนตัวจากเจ้าภาพ Asian Cup 2023 รอบสุดท้าย

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ประกาศยกเลิกสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ AFC Asian Cup 2023 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ งานนี้จะมีขึ้นทุกๆ 4 ปีและมีทีมชาติ 24 ทีมจากทั่วทั้งทวีป โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นใน 10 เมือง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 16 กรกฎาคมปีหน้า หลังจากการหารืออย่างกว้างขวางกับสมาคมฟุตบอลจีน (CFA) สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจาก CFA ว่าจะไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน AFC…